Yhdessä on hyvä.            Hulevesiongelma Kaukaniemessä         Kaunis ja tärkeä Vehmaisten srk-talo rapistuu hiljaa


Seurakuntavaalit 2022

Kiitos Luojamme johdatuksesta ja voimasta - yhdessä jaksamme ahertaa

  • Säilytetään Messukylän ja Vehmaisten seurakuntatalot - Vehmaisissakin tämä on ainoa kristillisen yhteisön merkki ja viesti kirkon olemassaolosta
  • Lisätään arjen seurakuntatyötä kyliin
  • Säilytetään Pitkäjärven ja Kaukajärven vesistö ja ympäröivät metsät ihmisille mielen ja ruumiin virkistykseksi ja yhteyden luomikseksi ja ylläpitämiseksi Luojaamme. Meille on annettu edelleen jaettavaksi viisi leipää ja kaksi kalaa. Kun kaikki meille annettu hyvä on varjellen ja huolella jaettu - vielä enemmän on jaettavaa.
  • Vahvistetaan seurakuntamme tarjoamaa mielenterveystyötä ihmisten arjessa - eikä sen tarvitse aina olla tunnustuksellista

___

Yrittäjän ahkeruus ja sinnikkyys on tarvinnut uskoa ja voimaa.

Tehdään yhdessä.

Yhdessä tehden

-  Huolehditaan luonnosta, josta saamme elämänvoimaa

Kylien arkeen

Mutta kuulema osallistujia ei ole riittävästi  - Miksi kirkko ei houkuttele? En osaa tuohon vastata.

Olen kasteesta lähtien ollut kirkon jäsen. Kristillinen kasvatus ja arvot ovat perusta, jolle elämäni on rakennettu.

Omat lapset kastettiin. Toinen aviopuolisoni liittyi kirkkoon ennen yhteisen avioliiton solmimista.

Tavallista, arkista tapakristillisyyttä on ollut elämäni. Mutta arkielämässä on usein hetkiä ja tarvetta kääntyä rukouksin Taivaan Isän puoleen ja pyytää voimaa ja siunausta.

Erityisen viestin ja siunauksen sain vuonna 2010 - selvisin aivoverenvuodosta.

Siitä lähtien olen työskennellyt aktiivisesti kyläyhteisössämme. Tampereen Vehmainen Seura ry on kaupunginosayhdistys ja Vehmaisten osakaskunta hoitaa kalastusasioita ja erityisesti valvoo vesistön tilaa. Ympäristön täydennysrakentaminen ja hulevedet uhkaavat Pitkäjärvi-Kaukajärvi-vesistöä.

Viisi leipää ja kaksi kalaa

Kaikessa päätöksenteossa varmistetaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä luontoarvot, joista  yksi tärkein on kaupunkien metsistä ja vesistöistä huolehtiminen.


Metsät ja vesistöt ovat ne meille annetut viisi leipää ja kaksi kalaa. Huolehditaan ja nautitaan näistä antimista. Istutamme kalaa pieneen mutta tärkeään vesistöömme.


Ilkon leirikeskus Pitkäjärven rannalla on Tampereen seurakuntien omistuksessa. Huolehditaan, että tähän rakentuu lähellä oleva ja voimaa antava luontokohde niin, että luonto säilyy ja voimme tätä jakaa  ihmisille nyt ja tulevaisuudessa.


Katso Ilkko 2030 -video.

Tein sen alkujaan joulukuussa 2021, kun tajusin miten metropolin liki olevat pienet erämaajärvet ja metsät ovat uhattuna.

Säilytetään kerrostumia ja arvoja

Messukylän ja Vehmaisten seurakuntatalot on suunnitellut arkkitehti Mikael Nordenswan.  Arkkitehtuuriltaan samantyyliset, rapatut kivitalot rakennettiin 50-luvun puolivälissä. Messukylän seurakuntatalo on suurempi,  siellä on asuinkerrostalon alakerrassa liiketiloja. Vehmaisissa seurakuntatalon asunto on ollut pitkään tyhjillään ja  kellaritilassa toimii edelleen partio ja lennokkikerho. Vehmaisissa ei ole seurakunnan toimintaa eikä seurakuntataloa ole moneen vuoteen voinut käyttää kokouksiin tai muihin kylän aktiviteetteihin.

  Arkkitehtuuriltaan rakennukset edustavat kauniisti aikansa julkista, kirkollista rakennuskulttuuria. Sopusuhtaiset ja kauniit talot kätkevät tarinoita monien seurakuntalaisten elämästä ja kylän yhteisöllisyydestä.  

Kolme ensimmäistä kuvaa alla on Messukylästä ja neljäs Vehmaisista. Rapistuminen nakertaa.