Kuntavaalit 2021

ROHKENEN ja JAKSAN

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE TSEMPPAAJILLE JA ÄÄNESTÄJILLE. ÄÄNISAALIS  OLI 42.


___

Yrittäjän ahkeruus ja sinnikkyys

Ajattelen, mietin, perehdyn - olen

Tehdään yhdessä

Tamperelaisen yrittäjyyden vaaliminen ja tukeminen luo työtä ja toimeentuloa.

Tampere on kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen kehto, jota vireä yritystoiminta lempeästi keinuttaa.

Tampere on palvelija ja mahdollistaja, kun syrjäytyneitä ja vähäosasia autetaan. 

 • hulevedet erityisseurantaan ja hallintaan
 • putsataan Nässy nollakuidusta lannoitteeksi
 • luovutaan saarien rakentamisesta 
 • rakennetaan kalastuslaitureita ja huolehditaan istutuksista ja vesistön tilan seurannasta
 • lisätään käsiä terveyskeskuksiin ja päiväkoteihin
 • huolehditaan erityisesti lapsi- ja nuorisokulttuurista ja -harrastuksista
 • suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikenneratkaisut maakuntatasolla
 • joukkoliikenteen tasataksa kaikille ja bussilinjastot kuntoon käyttäjiä kuunnellen
 • lisää isoja ja pieniä, kohtuuhintaisia omakotitontteja
 • väljempi kaavoitus ja täydennysrakentaminen
 • sopeutetaan talous terveelle pohjalle.


Pidetään huolta toisistamme ja Kaukajärvestä. Hulevedet hallintaan. Hyvissä vesissä kasvaa hyvää kalaa.

Kevään ponnistus: Koillisviesti kevät 2021. Lehdessä on paljon tietoa ja asiaa mm. Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeesta, Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta, Vehmaisten Urheilijoista, kaupunkiarkkitehtuurista, kuntien välisestä yhteistyöstä ...

Yhdessä tehden

Kaukajärvi - harvinainen helmi. Kaupunkivesistöt tarvitsevat huolenpitoa.