Yhdessä on hyvä.            Hulevesiongelma Kaukaniemessä         Kaunis ja tärkeä Vehmaisten srk-talo rapistuu hiljaa


Suojele ja toimi ruohonjuuritasolla

Ruohonjuuritason esimerkkinä on Pitkäjärvi-Kaukajärvi-vesistö, jota uhkaavat täydennysrakentamisen aiheuttamat hulevedet. Tämän veden äärellä on myös Ilkon leirikeskuksen ympäristö, jota uhkaava kohtalo järvien ohella herätti seurakuntatyöhön. Sain Luojaltamme lähetyskäskyn kertoa omillemme, että myös luonto ja vaikuttavuus luonnon ja ihmisen väliseen kanssakäymiseen on harkittava arvopohjassa vakavasti. Luonto on meille lainaksi annettu.

Olen saanut tämän tehtävän marraskuussa 2021. Syyskuussa 2023 tein aloitteen kirkkovaltuustolle Ilkon kiinteistökehityssuunnitelman hylkäämisestä ja uusien vaihtoehtojen etsinnästä. Joulukuussa 2023 tein kirkollisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Ilkkoa koskevasta päätöksentekoprosessista. Aloite ja kirkollisvalitus ladattavissa alla olevasta linkistä.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 7.5.2024 ja esittää 30.5. kokoontuvalle valtuustolle aloitteen hylkäämistä. Katso Tampereen yhteisen kirkkoneuvoston esityslista/Pöytäkirja.


Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit Tampereen hiippakunnassa 2024


Tuloksena 1 ääni. Kiitos siitä. Oma ehdokkaani Kari Aakula (Keskustalainen seurakuntaväki) jatkaa edelleen näissä luottamustehtävissä. Lämpöiset onnittelut, voimaa ja siunausta hänelle tähän työhön.

Liityin pyydettäessä keskustalaiseen ehdokasryhmään, koska olen keskustalainen. 

Tampereella olen mukana Yhdistyneen Seurakuntaväen ryhmässä. Ryhmä on aktiivinen ja osaavat konkarit ovat opastaneet tehtävissä eteenpäin. 

Tavoitteeni seurakuntatyössä on ympäristön ja luonnon huolehtiminen ja varjeleminen. Samaa paikallista viestiä vien Keskustassa erityisesti Tampereen kaupunkivesistöjen ja niiden ympäristön suojelemisessa ruohonjuuritasolla.

Tiiviissä ja kasvavassa kaupunkiyhmpäristöissä tarvitsemme kristillistä yhteyttä ja luonnon rauhaa. Tarvitsemme kaupunkeihin ja kyliin arkisia kohtaamisia. Luontopohjainen diakoniatyö on löytänyt sijansa kirkonkin piirissä. Toivottavasti luonto ennaltaehkäisyssä ja terapiassa löytää vahvan sijan hyvinvointialueiden työkalupakissa. Luontevaa on, että kirkko ja hyvinvointipalvelut voivat toimia entistä tiiviimmin tässäkin yhteistyössä sekä ennaltaehkäisyssä että terapiassa.

Luonto on meille lainaksi annettu. Huolehtikaamme ja varjelkaamme sitä myös tuleville polville. Lapsuuden pyhäkoulussa opittu viisi leipää ja kaksi kalaa - toimii tässäkin yhteydessä edelleen.

Seuraavissa kappaleissa ja linkeissä on tietoa taustastani toiminnastani ja lopussa löytyvät myös yhteystiedot. Näitä asioita valmistelin seurakuntavaaleja varten syksyllä -22. Vastaan mielelläni kysymyksiinne parhaanne mukaan.


* * *

Seurakuntavaalit 2022

Kiitos Luojamme johdatuksesta ja voimasta - yhdessä jaksamme ahertaa

Tulin valituksi yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Messukylän seurakuntaneuvostoon. Työskentelen myös Kiinteistö- ja hautaustoimen luottamusjäsenen toimessa.

Lämmin kiitos luottamuksesta. 


Tässä seurakuntavaalitavoitteita

  • Säilytetään Messukylän ja Vehmaisten seurakuntatalot - Vehmaisissakin tämä on ainoa kristillisen yhteisön merkki ja viesti kirkon olemassaolosta
  • Lisätään arjen seurakuntatyötä kyliin
  • Säilytetään Pitkäjärven ja Kaukajärven vesistö ja ympäröivät metsät ihmisille mielen ja ruumiin virkistykseksi ja yhteyden luomikseksi ja ylläpitämiseksi Luojaamme. Meille on annettu edelleen jaettavaksi viisi leipää ja kaksi kalaa. Kun kaikki meille annettu hyvä on varjellen ja huolella jaettu - vielä enemmän on jaettavaa.
  • Vahvistetaan seurakuntamme tarjoamaa mielenterveystyötä ihmisten arjessa - eikä sen tarvitse aina olla tunnustuksellista

___

Yrittäjän ahkeruus ja sinnikkyys on tarvinnut uskoa ja voimaa.

Tehdään yhdessä.

Yhdessä tehden

-  Huolehditaan luonnosta, josta saamme elämänvoimaa

Vuosi 2023 oli opettelua ja perehtymistä. Kirkkovaltuuston lisäksi toimin Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä sekä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenenä.


Kylien arkeen

Mutta kuulema osallistujia ei ole riittävästi  - Miksi kirkko ei houkuttele? En osaa tuohon vastata.

Olen kasteesta lähtien ollut kirkon jäsen. Kristillinen kasvatus ja arvot ovat perusta, jolle elämäni on rakennettu.

Omat lapset kastettiin. Toinen aviopuolisoni liittyi kirkkoon ennen yhteisen avioliiton solmimista.

Tavallista, arkista tapakristillisyyttä on ollut elämäni. Mutta arkielämässä on usein hetkiä ja tarvetta kääntyä rukouksin Taivaan Isän puoleen ja pyytää voimaa ja siunausta.

Erityisen viestin ja siunauksen sain vuonna 2010 - selvisin aivoverenvuodosta.

Siitä lähtien olen työskennellyt aktiivisesti kyläyhteisössämme. Tampereen Vehmainen Seura ry on kaupunginosayhdistys ja Vehmaisten osakaskunta hoitaa kalastusasioita ja erityisesti valvoo vesistön tilaa. Ympäristön täydennysrakentaminen ja hulevedet uhkaavat Pitkäjärvi-Kaukajärvi-vesistöä.

Viisi leipää ja kaksi kalaa

Kaikessa päätöksenteossa varmistetaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä luontoarvot, joista  yksi tärkein on kaupunkien metsistä ja vesistöistä huolehtiminen.


Metsät ja vesistöt ovat ne meille annetut viisi leipää ja kaksi kalaa. Huolehditaan ja nautitaan näistä antimista. Istutamme kalaa pieneen mutta tärkeään vesistöömme.


Ilkon leirikeskus Pitkäjärven rannalla on Tampereen seurakuntien omistuksessa. Huolehditaan, että tähän rakentuu lähellä oleva ja voimaa antava luontokohde niin, että luonto säilyy ja voimme tätä jakaa  ihmisille nyt ja tulevaisuudessa.


Katso Ilkko 2030 -video.

Tein sen alkujaan joulukuussa 2021, kun tajusin miten metropolin liki olevat pienet erämaajärvet ja metsät ovat uhattuna.

Säilytetään kerrostumia ja arvoja

Messukylän ja Vehmaisten seurakuntatalot on suunnitellut arkkitehti Mikael Nordenswan.  Arkkitehtuuriltaan samantyyliset, rapatut kivitalot rakennettiin 50-luvun puolivälissä. Messukylän seurakuntatalo on suurempi,  siellä on asuinkerrostalon alakerrassa liiketiloja. Vehmaisissa seurakuntatalon asunto on ollut pitkään tyhjillään ja  kellaritilassa toimii edelleen partio ja lennokkikerho. Vehmaisissa ei ole seurakunnan toimintaa eikä seurakuntataloa ole moneen vuoteen voinut käyttää kokouksiin tai muihin kylän aktiviteetteihin.

  Arkkitehtuuriltaan rakennukset edustavat kauniisti aikansa julkista, kirkollista rakennuskulttuuria. Sopusuhtaiset ja kauniit talot kätkevät tarinoita monien seurakuntalaisten elämästä ja kylän yhteisöllisyydestä.  

Kolme ensimmäistä kuvaa alla on Messukylästä ja neljäs Vehmaisista. Rapistuminen nakertaa.